Thông báo

10:04 22/11/2019

Thông báo về việc lắp đặt, sử dụng Camera trong các giảng đường tại cơ sở 39 Hàm Nghi để phục vụ công tác tổ chức thi Ngoại Ngữ