Tin tức - Hiển thị Box Chi tiết tin

Lịch sử

Là một đơn vị được thành lập sớm nhất tại trường Đại học Ngân hàng TPHCM, Văn phòng trường Đại học Ngân hàng TPHCM (Văn phòng trường) tự hào đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của trường Đại học Ngân hàng TPHCM với hơn 40 năm hình thành và phát triển. Quá trình đó, mặc dù chức năng, nhiệm vụ đã được điều chỉnh, bổ sung nhiều lần cho phù hợp với yêu cầu mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu đặt ra trong từng thời kỳ, trong từng giai đoạn khác nhau, song dù có những khó khăn khác nhau nhưng Văn phòng trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu, giúp việc, phục vụ hậu cần, đảm bảo cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám hiệu được liên tục, thông suốt. Cùng với quá trình phát triển của Nhà trường trong hơn 40 năm vừa qua, Văn phòng trường tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ vào những thành tựu, kết quả của trường Đại học Ngân hàng TPHCM./.