Đội ngũ nhân sự


 

 

STT HọTên Chức vụ Trình độ Lý lịch khoa học 
1
Trần Mai Ước Chánh Văn phòng
- PGS.TS.Triết học
- ThS.Luật Kinh tế
 Xem
2
Đoàn Thị Hồng Minh
Phó Chánh Văn phòng ThS.Tài chính - Ngân hàng  Xem
 3 Lê ĐìnhLuânPhó Chánh Văn phòngThS.Tài chính - Ngân hàng Xem
4
Lê Văn Cường Tổ trưởng 
 
5
Trần Ngọc Tín Tổ trưởng 
 
Ngô Thị ThuHiềnTổ trưởng  
7
Nguyễn KhanhTuấnNhân viên Thạc sĩ

8Dương Thị BìnhNhân viênCử nhân 
9Lâm Thị Đoan TrangNhân viênCử nhân  
10Nguyễn Thị HồngDiễmNhân viên  
11Nguyễn Thị KimVânNhân viên  
12
Ngô Chí Công Nhân viên
 
13
Đào Thế Dũng Nhân viên
 
14
Lê Tấn Trọng Nhân viên
 
15 Đinh Vũ Duy Bắc Nhân viên  
 16  Nguyễn Thế AnhNhân viên  
17 Nguyễn Quốc Đoàn Nhân viên
Cử nhân  
18 Trần Mạnh Nhân viên  
19 Đỗ Thái Hòa Nhân viên  
20 Đinh Xuân Huân Nhân viên  
21 Cao Thanh Hùng Nhân viên  
22 Bùi Thọ Bình Nhân viên  
23Đỗ Thị Nguyệt TrinhNhân viên   
24Hồ Thị Tâm Nhân viên   
25Nguyễn  Sơn Nhân viên  
26Nguyễn ThịHà Nhân viên  
27Nguyễn Thị Phượng Nhân viên   
28Nguyễn Thị  Phượng Nhân viên    
29Trần Thị Huệ Nhân viên    
30 Nguyễn Hoàng TAnh NVHĐ  
 31Nguyễn Thị Hoàng DungNVHĐ  
 32Trần Thị Dương NVHĐ  
 33Trần Thị Hòa NVHĐ  
 34Nguyễn Thị Thu Hà NVHĐ  
35Nguyễn Thị Thúy Hằng NVHĐ  
36Trần Thị Mỹ Hạnh NVHĐ  
37Nguyễn Thị Hồng NVHĐ  
38Nguyễn ThịHuệNVHĐ  
39Lâm Mỹ KiềuNVHĐ  
40Nguyễn Thị PhượngNVHĐ  
41Trần Thị NhụyNVHĐ  
42Nguyễn Thị Nhung NVHĐ  
43Nguyễn Thị Yên  NVHĐ  
44Lê Viết  HưngNVHĐ  
45Nguyễn HảiHưngNVHĐ  
46Huỳnh Công TâmNVHĐ  
47Nguyễn Xuân NVHĐ  
 48Ngô Văn ThuầnNVHĐ  
 49Nguyễn Ngôn DuyNVHĐ  
 50Lê Tấn LộcNVHĐ  
 51Trương Phi Bảo NVHĐ  
 52Nguyễn Quốc AnNVHĐ  
53 Nguyễn Duy Thái NVHĐ  
54 Trịnh Xuân Tiến NVHĐ  
55 Hoàng Văn HùngNVHĐ   
56 Phan VănHưngNVHĐ  
57Phùng QuangVinhNVHĐ  
58Lê ĐắcVươngNVHĐ  
59Lê Văn QuânNVHĐ  
 Nguyễn Thị Kim
Trần Ngọc
Bảo vệ