Đội ngũ nhân sự


STT Họ Tên Bộ phận Trình độ Lý lịch khoa học 
1
Trần Mai Ước Chánh Văn phòng, Trợ lý Ban Giám hiệu
Tiến sĩ  Xem
2
Đoàn Thị Hồng Minh
Phó Chánh văn phòng Thạc sĩ  
3
Nguyễn Văn Nhật Phó Chánh văn phòng Thạc sĩ  Xem
4
Nguyễn Khanh Tuấn Văn thư lưu trữ Thạc sĩ
 
5
Nguyễn Thị Hồng  Diễm Văn thư lưu trữ
 
6
Hoàng Thị HuyềnTrangPháp chế Cử nhân
 
7
Đường Dĩ Thoại Truyền thông Cử nhân  
8
Nguyễn Thị Kim
Vân  Lễ tân
 
Trần NgọcTín Tổ trưởng tổ Tài xế  
10
Ngô Chí Công Tài xế
 
11
Đào Thế Dũng Tài xế
 
12
Trần Thế Thắng Tài xế
 
13
Huỳnh Thiên  Biên Tài xế
 
14
Lê Tấn Trọng Tài xế
 
15 Lê Văn Cường Tổ trưởng tổ Bảo vệ  
16 Đinh Vũ Duy Bắc Bảo vệ  
17 Nguyễn Quốc Đoàn Bảo vệ
Cử nhân  
18 Trần Mạnh Bảo vệ  
19 Đỗ Thái Hòa Bảo vệ  
20 Đinh Xuân Huân Bảo vệ  
21 Cao Thanh Hùng Bảo vệ  
22 Trần Phước Thành Bảo vệ  
23 Trần Doãn Thủy Bảo vệ  
 24 Bùi Thọ  BìnhBảo vệ  
 Nguyễn Thị Kim
Trần Ngọc
Bảo vệ